Çarşamba, Ocak 23, 2019

SOYLU HALKIMIZI ÇIKMAZA DEĞİL, BAŞARIYA TAŞIYACAĞIZ. BAŞARI, BAĞIMSIZLIKTIR

Kurdistan Birleşik Devletleri’ni inşa etmek amacıyla kurulmuş olan Hükümet çalışmaları tamamen hedefe varmayı amaçlamıştır. Çalışmalar amaca hizmet çerçevesinde yürürse eğer, başarı çok daha fazla...

SÖYLEŞİMİZİ KURDÎSTAN ÇIKARLARINA VE İSRAİL İLE NOKTALADIK

1- Kurdistan Birleşik Devletleri’nin nerede olduğunu merak edip soranlara; Kurdistan Birleşik Devletleri her onurlu ve namuslu Kurd’ün zihninde ve yüreğinde yaşayan Kurdistan topraklarıdır. 2- Kurdistani siyasi...

KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMET’İNİN KURULUŞU, ÇALIŞMALARI VE HEDEF

24-Temmuz-2018 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinin LE CHATEAU d’OUCHY adlı Şato’nun tarihi adasında ilan edilmiş olan Kurdistan Birleşik Devletleri’ni inşa edecek Hükümet ile ilgili çalışmanın...

KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ BUGÜN İLAN EDİLDİ.

Kurdistan’ın işgalci faşist ve barbar Devletler tarafından yönetiliyor olmasından ötürü, Soylu Kurd Halkının saygıdeğer bireyleri sistemli olarak basitleştirilip sıradanlaştırıldılar. 1923 yılının 24 Temmuz’undan bugüne...

KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN RESMİLEŞMESİ, KURDİSTAN TOPRAKLARINDA KURULAN KUKLA DEVLETLERDEN ÇOK DAHA KOLAY OLACAK

Türkiye’nin Anayasa’sında Kurd kelime geçmiyor çünkü yasaktır. Bu gerçeğe rağmen Türkiye’yi yönetenlerin “Kurd’lerle kardeşiz”(?) söylemleri sahtekarlıktır. Ayrıca Kurd Halkına yönelik bu söylemler, soylu Kurd insanını...

UNITED STATES OF KURDISTAN’S GOVERMENT’S ANNOUNCE

MY HUMBLE STATEMENT IN CONTRIBUTION FOR THE ANNOUNCEMENT OF THE GOVERNMENT IN EXILE OF THE UNITED STATES OF KURDISTAN. The Kurdish sovereign past Kurdish history dates...

KAN EMİCİ SÜLÜK BOZUNTULARINA DERSLERİNİ VERMEK ZORUNDA KALMANIN EZİKLİĞİ

Kurdistan Halkının, Faşist işgal Devletlerinin barbarca zulum uygulamalarıyla sistemli soykırım dayatmakla, Kurd Halkının yüzde doksandan fazlasını Kurd’lükten uzaklaştıramadılar. Ne yazık ki toplumun önemli bir kesimini...

SÜRGÜNDE KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ’NİN 24 TEMMUZ’DA İLAN EDİLMESİNİN ÖNEMİ

Çok kısıtlı olanaklarla olağanüstü irade ve inançla özgürlük mücadelesi yürütüyor olan soydaşlarımıza sahip çıkmak her Kurd’ün görevidir. Sahip çıkmak kelimesinin kapsamını izah etmek için,...

KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ’NİN KURULUŞ SÜRECİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kurd Halkının Kurdistan Devletini resmileştirip kendilerini yönetmelerini kabul etmek zorunludur. Kurdistan vatandaşları kendi Devletleriyle uygar Dünya düzeninde yerlerini almaları sağlanmadan, Uygar Dünya aile’si tamamlanmış...

ERASMUS’UN KADINSI TÜRKLERİ, KURD U KURDİSTAN, KURDİZM VE GÖREVLERİMİZ

Kurdistan sömürgecileri, tahribat ve talan ile yetinmemişler. Kurd Halkına yönelik sistemli soykırım dayatmasını ve çok yönlü olarak uygulamışlar. Kurd insanını katletmek, hapsetmek, işkencelerle sakat bırakmak,...