Salı, Kasım 20, 2018

KURDÎSTAN BİRLEŞİK DEVLETİ İÇİN ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIK VE EĞİTİMLERİNİN ÖNEMİ

Çocuklarımızın sağlıklı yetişmelerine çok önem verelim. Fiziksel sağlık durumları kadar zihinsel olarak sağlıklı olmalarını da ciddiyetle önemseyelim. Çocuklarımıza asla yalan yanlış bilgi vermeyelim. Onlara, başkaları tarafından...

KURDİSTAN HALKI, KURDÎSTANÎ SİYASİ VE ASKERİ GÜÇLERİN BİLGİLERİNE SAYGIYLA SUNUYORUZ

Kurdistan Halkı, Kurdistan Birleşik Devletleri’nin sınırlarının tanınması sürecine hazırlanmalıdır. Ön çalışmaların tamamlanmasıyla, Kurdistan Birleşik Devletleri’nin resmen tanınması süreci, Dünya’nın birinci sırada gündem haberi olacak. Hükümetimiz...

KİBİRİN KOMPLEKSİYLE, BECERİKSİZLİK ÖRTBAS EDİLEMEZ. VERİMLİLİK, BİLGİ VE ÇOK ÇALIŞMAKLA MÜMKÜNDÜR

Bilinçsiz, yeteneksiz olup kibirliğin kompleksiyle kendilerini bilinçli ve yetenekli göstermeye çalışırken maskaraya dönüşen ucuz kişilikler toplumun geri kalmışlığına çok yüksek derecede sorumludurlar. Kurdistan toplumu olarak...

KURDİSTAN’DA TÜRKİYE’YE KARŞI KURULAN TUZAK

Türkiye Devleti adına Suriye’ye askeri güçle girilmiş olması, gözlem evi adı altında faaliyet macerası tuzaktır. Afrin işgaline yönelim ise Türkiye’nin yıkımına davetiyedir. Macera tuzağının...

KÜRD HALKI, KURDÎSTAN BİRLEŞİK DEVLET’LERİNİN RESMİLEŞMESİYLE TAÇLANACAKTIR

Kürd halkı çok zor bir dönemden geçiyor. Kürd halkının siyasi oluşumları arasında farklılıklar vardır. Bu farklılıklar görüş farklılıklarıdır. Siyasi yapılanmalar arasında görüş farklılıklarının olması...

TÜRKİYE VE YÖNETİCİLERİNİN ÇİFTE STANDARTLARI

Türkiye’yi yönetenler olarak Yunanistan’ın Batı Trakya Türklerine karşı Lozan antlaşmalarını uygulamadı diyebiliyorsunuz. Hiç yüzünüz kızarmıyor. Yunanistan Lozan antlaşmalarını sizin istediğiniz gibi uygulamıyor olabilir. Ama genişçe...

ŞÜKRETMEK YERİNE ÇİRKEFLEŞMENİZE TEPKİ OLMAYACAK MI SANDINIZ?

Mide bulandırıcı, seviyesiz ve ahlaksızca yaşamayı benimsemişsiniz. Uydurma yalan ve iftiralarla, size yapılmış olan insani değer yargıları çerçevesinde önemli hizmetleri kirletirsiniz. Size teslim edilmiş olan, alın...

SOYDAŞLARIMA SAYGIYLA, YİRMİ ÜÇ YILLIK ESARETİMİZİN EDELİ KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ’DİR

Orta Doğu’nun barbar leş kargaları, Kürd halkının kanını emmek için vampirlik bayrağı altında birleşmişlerdir. Barbar, vampir ve leş kargalarının koalisyon başkanlığını faşist Türkiye Devletinin...

AK PARTİ VE MHP İTTİFAKI TİKSİNDİRİCİDİR. KÜRD HALKI UYANIP GÜÇLENECEKTİR

Kürd halkına karşı savaşı dayatmak Türkiye Devletine ve kendilerini Türk kabul eden insanlara hiçbir yarar getirmez. Aksine, Türkiye’yi yıkıma sürükler. Bunu görmemek körlüktür. Benim yazıyor olduklarım...

SÜRGÜNDE KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ’NİN 24 TEMMUZ’DA İLAN EDİLMESİNİN ÖNEMİ

Çok kısıtlı olanaklarla olağanüstü irade ve inançla özgürlük mücadelesi yürütüyor olan soydaşlarımıza sahip çıkmak her Kurd’ün görevidir. Sahip çıkmak kelimesinin kapsamını izah etmek için,...