KURDİZM PRENSİP VE HEDEFİ. KURDÎSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ ANAYASA’SI

0
113

Devlet yönetim sistemi, Halkın güvenlik, refah, barış ve huzur içinde yaşayabilmesini, adil paylaşım ile, insanların, hayvanların ve doğanın tamamını koruyuculuğunu yasal güvenceye bağlamayı esas almak zorundadır. Yönetim sistemi, hak ve hukuku, Uygar demokratik normlar çerçevesinde belirleyip korumayı esas almalıdır.

Gelişmek için değişime, yeniliğe açık devlet yönetim sistemi oluşursa eğer, kalıcı olur. Beklentilere gerektiği gibi cevap olabilmek için hizmet etmek yarışıyla, yöneticiler seçilmelidir.
Ülkenin eğitim sistemi, bu öğretiyi prensip edinmelidir.
Her ülkenin, her bölgenin, her toplumun özelliklerine, beklentilerine uygun hizmetle cevap olabilecek yasal düzenlemeler, saygıyla Kabul edilmelidir. Toplumun gelişebilmesi, hak ve hukukun korunması, adil paylaşımın olabilmesi için insanların özgür iradeleriyle hareket edebilmeleri, söyleyeceklerini söyleyebilmelidirler.

Söylem ve eylemler, düzenin, kanun, kurallarına uygun olmalıdır elbette.
Eğitim öğretisiyle başarılması gerekirken, devlet yönetim sistemi, faşist normları, barbarlığı, zulmü, hak hukuk tanımazlığı, baskı ve savaşı esas alırsa eğer, istikrarsızlık aşılamaz. Halk, Demokratik normları, diktatörlükte aramaya sürüklenmiş olur.

Türkiye de gelinen durum budur.
Şah döneminin Iran yönetimi, bugünkü  Iran’in Molla rejimi, Saddam rejimiyle Irak, Suriye’nin Esad rejimi, böylesi süreçler sonucu oluştu. Bu gidişle, Türkiye, içine sürüklendiği rejim, anılan ülkelerin akıbetinden çok daha fazla sonuçlarla yıkıma mahkumdur.
Bunların görülüp tahlil edilmesiyle, Kurd Halkı, kendi kaderini tayin etmeye odaklanarak, kendi Bağımsız Devletini resmileştirip kalıcılaştırmak zorundadır.

Kurdistan Birleşik Devletleri projesi, yukarıda izah edilen normları esas alan Anayasa ile yonetilmeyi hedeflemektedir.
Kurd insanı, zekâsının derecesi yüksek ve özverili karaktere sahiptir.

Son yüz  yıllık dikta rejimlerinin olumsuz etkilerini yok etmek zorundayız.
Kurd insanının, özgür iradesiyle öz benliğini one çıkaracak öğretileri paylaşarak gelişeceğiz. Bu inançla hizmet etmek, Kurdizm ideolojisinin içeriğidir. Bu konuya, uzmanlarımızın öğretisiyle katkılarını istiyoruz.

08-08-2019

Saygılarımla, Hisên Baybaş