HESENKÊF’İN TARİHİ, SOYLU KURD HALKININ TARİHİDİR

0
59

Dünya insanlığının en asil en değerli nesli olan Kurd Halkı içinde yolunu şaşırmış olan kişilikler, çok az sayıda olsa da, vardır. İşgal güçlerinin bilinçli ve sistemli dayatmaları, baskıları sonucu yolunu şaşırmış, bilinçsiz kalmış olan insanlarımız, Altın madeninde, Altın’ın arasına serpilmiş olan toz, toprak gibi göreceğiz. Soylu Kurd Halkı’nın özünü ise Altın simgeliyor.

Yüzyılı aşkın bir süredir, dört barbar devlet yönetimi altında sömürülerek sistemli olarak soykırım uygulamasına maruz kalmış olan Halkımızın içinden az sayıda kişilikler, işgal gücünün çapulcu kişiliklerine benzemişlerdir. Kurd Halkı, bu kişiliklerin farkındadır. Bilinmesi gereken, böylesi kişiliklerin Kurd Halkını temsil etmediğidir. Bazen, soydaşlarımız bize bazı siyasi çevrelerin, Kurd Halkı için Bağımsızlık istemediklerini izah ederek bu husus ile ilgili ne yapmamız gerektiğini sorarlar. Bizim cevabımız şudur: Kurd Halkı adına siyaset yapıyor olan çevreler, Kurdistan topraklarını işgal etmiş olan barbar güçleri yenebileceklerine inanmadıklarından dolayı, bu barbar işgalcilerin egemenliği altında, bazı haklar edinmek için mücadele etmeyi yeterli görüyorlar.

Böylesi siyasi duruş, iyi niyetli olabilir. Ancak, kesinlikle yanlıştır. Kurd Halkının çıkarına değildir. Kurdistan Welatını işgal etmiş olan barbar güçlerin hiçbiri, Kurdistan Halkını yönetebilecek insani ve ahlaki değerlere sahip değildir. En önemlisi de, Adil Hukuk Devlet yönetimine, eşit paylaşım inancına sahip değildirler. Bu gerçek nedenlerdendir ki, son yüz yıldır, Kurdistan Welatını işgal etmiş olan barbar Devletlerin egemenlikleri altındaki topraklarda barış ve istikrar oluşturmadılar. Sürekli olarak savaş hali yaşandı. Bu durum hiçbir zaman bitmeyecek.

Demektir ki, biz Kurdler kendi Welatımızda Bağımsızlığımızı inşa edip kendi kendimizi yönetmek amacıyla mücadele etmeye yoğunlaşmalıyız.
Bu anlamda, Hesenkêf şehrimizin, çapulcu, Faşist barbar Türkiye devleti tarafından suya gömülerek tahrip edilmesine izin vermemeliyiz.
Hesenkêf şehri üstünde, yöresinde inşa edilmesi planlanan baraj için Türkiye devleti, yöneticilerini ve baraj inşaatında iş alacak tüm şirketleri hedef alarak hareket etmeliyiz. Kurdistan işgalcilerinin yaptıkları yanlarına kar kalmamalıdır.

15-06-2019

Saygılarımla, Hisên Baybaş