YAŞAMIMIZDA DENGELİ OLUP ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ VE ULUSAL KİMLİK İÇİN SORUMLULUKLARIMIZ

0

İnsanlarımız, geçimlerini temin edip yaşamlarını idame etmekle uğraşmalıdırlar elbette. Her Halkın bireyinin olduğu gibi Kurdistan insanının da sorumluluğudur.

Her insan, çocuklarını sağlıklı ve topluma yararlı olacak şekilde yetiştirmekle yükümlüdür. Bunu yapabilmek için de geçimini temin etmek zorundadır. Bu, temel yaşam prensibidir. Sorumsuz davranıp işini, evini, çocuğunu önemsemeyen kişilikler de her Halkın, her ırkın içinde vardır. Böylesi istisnalar, genel prensip kaidelerini bozmaz. Yaşamın zorluklarını da hepimiz biliyoruz.

Ancak, Kurd Halkı için var olan sorun ve sıkıntılar, Kurd insanının yetersizliğinden veya sorumsuzluktan kaynaklanmıyor. Kurd Halkı, kendi baba vatanında işgal altında yaşamak zorunda bırakılmış. Faşist işgalciler, Kurdistan topraklarında egemenliklerini devam ettirebilmek amacıyla Kurd Halkına yönelik barbarca uygulamalarından biri de sistemli olarak Kurdleri, Kurdistan topraklarından göç etmeye zorlamaktır. Kurdistan topraklarında ve sürgünde yaşamak zorunda olan verimli ve etkin Kurd şahsiyetleri, sürekli olarak işgalcilerin hedefi oldukları gerçeği de sır değildir.

Bilinen bu nedenler, Kurd Halkının bireyi, Kurd olmayan Halkların bireyinden farklı ve haksızca maruz kaldıkları sorun ve sıkıntılarla da uğraşmak zorundadırlar. Böyle olunca, Dünya’nın en zengin topraklarına sahip olan Kurd Halkının her bireyi bu sorun ve sıkıntılara rağmen, geçimini temin edip çocuklarını sağlıklı ve topluma yararlı olacak şekilde yetiştirmekle karşı karşıyadır. Buna rağmen, Kurdistan Halkının gençliği, işgalcilerin gençleriyle kıyaslanamayacak oranda üstündür. Üstünlükleri her alanda görülebilinir. İşgalcilerin kirli politik dayatmaları-uygulamaları sonucu yolunu şaşırmış olan ucuz kişilikli olan insanlarımız var ise de, yüzde oranları çok düşüktür.

Özetlediğimiz bu bilgilerin farkında olmakla, geçim temini ve çocuklarımızı büyütmenin yanı sıra ulusal kimliğimize sahip çıkarak, ulusal kurtuluşumuzun çalışmalarına da hizmet etmeyi geliştirmeliyiz. Bütün zorluklara rağmen, dengeli olarak bu çalışmaları paralel olarak sürdürmek zorundayız. Ulusal kimliğinden uzaklaşan Kurd bireyi, bana göre yaşayan bir ölüdür.
Kurd u Kurdistan davasına hizmet, şerefli her Kurd’ün görevidir. Aynı anlayış ve duruş, çocuklarımızın sağlıklı, bilinçli ve başarılı olmalarına hizmet için de geçerlidir. Çocuklarımızın, Bağımsız Kurdistan’da yaşayabilmelerini sağlamak zorundayız. Bunu, kendimize “İŞ” edinmeliyiz.

Ben, kendimi Dünya’nın en çok zengin olan insanı olarak ediyorum. Zenginliğim, servetim Dünya’nın en değerli insanları olan dört çocuğumdur. Çocuğumun her biri benden milyonlarca kat üstündür. Çocuklarımın hepsi, hem eğitimlerini hem de cep harçlıklarını temin için çalışmayı birlikte sürdürdüler. Eğitim ve çalışmanın yanı sıra kurslar da aldılar. Meslek kursları eğitimi de aldılar. Çocuklarımın üçü, üniversite eğitimi ve yüksek lisans eğitimini aldılar. En küçük oğlumun üniversite eğitimi devam ediyor.

Çocuklarımın hiçbirisi siyasetle ilgilenmedi. Ama hepsi ulusal kimliklerinin bilincindedirler.
Siyasetle uğraşıp uğraşmamak onların tercihidir. Yirmi yılı aşkın bir süredir esirlik hayatı yaşamak, sorumluluğumu yerine getirmeme engel olmadı. Yirmi yılı aşkın bir süre, esir durumda yaşamaktan çok, bazı özel sorunlar beni çok yıprattı. Sonuç olarak kim ne yaparsa kendine yapar.
Kendime kimi örnek aldığımı sorarsanız, epeyce düşünmem gerekir.
Ama, “senin gönlündeki kahramanlar kim” diye sorarsanız, hiç düşünmeden ve gururla “Çocuklarım” derim. Çocuklarım, servetimdir benim.
İşimize ve çocuklarımıza yönelik görevlerimizle ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşırken, affınıza sığınarak kendi durumumu da izah etmeyi gerekli gördüm. Sorumluluklarımızı yerine getirmek için hiçbir engeli gerekçe olarak kabul etmemeliyiz.
Çocuklarımın doğumundan sonra ulusal sorunumla yoğunlaştım.

Bazen, bana “Çocukların siyasetle uğraşacaklar mı?” diye sorarlar. Hiç düşünmeden “kendileri bilir” derim. Aynı soruyu, çocuklarım bana sorduklarında, “eğitiminizi tamamlayın, işinizde başarılı olun, evlenin, çocuklarınız doğsun, ondan sonra kendiniz karar verin” diye cevaplamışımdır.
Aynı cevabım Kurdistan’ın her genci için geçerlidir. Benim gibi baba ve dede olan Kurd soydaşlarımın keskin ve kararlı Kurdçü olmaları şarttır. Kurdistan siyaseti içinde yer almak için bilgi ile donanmak farzdır. Genç yaşta siyasete girmek isteyenler de, mutlaka önce bilgilenmelidirler. Ji dil u can, silav u rêz.

03-06-2019

Saygılarımla, Hisên Baybaş

879total visits,3visits today