HANGİ KENDİNİ BİLMEZ, “KURD HALKI KENDİ BAĞIMSIZ DEVLETİNİ KURAMAZ” DİYOR İSE, KARŞIMA ÇIKSIN

0

Kurd Halkının kendi Devletinin kuramayacağını söyleyenler fırsatçı, çıkarcı ve düşman çevreleridirler. Bunu net olarak görelim.

Kurdistan topraklarını işgal etmiş ve Kurd Halkına yönelik sistemli olarak barbarca soykırım uygulayan faşist devletler ve onlardan yararlanan, onlardan menfaat bekleyen çıkarcı çevreler ile bu gidişatı kendilerini tatmin etmek amacıyla kullanıyor olan kokuşmuş siyasi klik çevreler, Kurd Halkı kendi Devletini kuramazlar veya kurmalarına gerek yoktur şeklinde çok basit, ucuz ve kandırmaca söylemlerle kendilerini ve Kurd Halkını kandırmaya, susturmaya çalışıyorlar.

Kurdistan topraklarını işgal etmiş olan faşist ve barbar sömürü devletlerin bu düşmanca tutum ve davranışlarının nedeni açıktır. Kurd Halkı adına siyasi mücadele yürütüyor olan çevrelerin hiçbir amaçla Kurd Halkının kendi Devletini kuramayacaklarını söylemeye hakları yoktur. Kurdistan’da işgalci olan güçlerin kirli oyunları, tehditleri ve baskılarının etkisi, yönlendirmesi veya yasaklarına hedef olmamak gibi gerekçeler de, Kurd Halkı kendi Devletini kuramaz veya Bağımsız Kurdistan Devletine gerek yoktur gibi mazeretleri haklı-doğru kılmaz.

Kurdistan Halkı, kendi Bağımsız Devletini inşa etmek hak ve hukukuna sahiptir. Elli milyonu aşkın nüfusuyla, soylu Kurd Halkı kendi Bağımsız Devletini kurmayı organize etmek ve resmileştirmek için gerekli altyapı ve olanaklara sahiptir. Bunu görememek zeka körlüğüdür.
Bunu kabul etmemek ise bilgi yetersizliğidir. Ayrıca bireysel ucuz çıkar hesap muhasebesi ve korkaklık karışımı bir mazerettir.
Zeka körlüğü, bilgi yetersizliği, bireysel ucuz çıkar hesapları veya korkaklık gibi mazeretler de tamamen işgal güçlerinin propagandasıdır.
Propaganda olarak kullanılması amacıyla ortaya atılmış olan işgal güçlerinin icatıdır.

Niye, Kurd Halkı kendi Bağımsız Devletini inşa etmek hak ve hukukuna sahiptir? Çünkü: Birleşmiş Milletler kanunları Kurd Halkına bu hak ve hukuku tanımaktadır. Birleşmiş Milletler kanunları bütün Dünya Devletleri tarafından kabul edilerek imza altına alınmıştır.
Niye, Kurd Halkı kendi Bağımsız Devletini kurabilecek altyapı ve olanaklara sahiptir? Çünkü: Bütün baskılara, sistemli ve barbarca Kurd Halkının göçe zorlanmaları, asimile yöntemleri ve soykırım uygulamasına hedef olmalarına rağmen, Kurd Halkı kendi vatan topraklarında yaşıyor. Kurd Halkının kendi dili, kendi ulusal bayrak ve ulusal marşı vardır. Bu, altyapıdır. Birleşmiş Milletler bu standartları altyapı olarak kabul eder. Bu kadar açık ve nettir.

Birleşmiş Milletler’e, Bağımsızlık başvurusu için olanak gereklidir. Olanaklar nedir? Ne yapmak gerekiyor. Bağımsızlık müracaatı için harita gerekiyor. Kurdistan Halkının, olması gereken haritanın sınırları dahilinde yaşamış olması gerekiyor. Devlet ve yönetiminin Kurd Halkı denetiminde-yönetiminde varlığının bilgileri gerekiyor. Bir de resmi temsil hakkı olan hükümet gerekiyor.
Kurd Halkının dili, ulusal bayrak, ulusal marşı var ve kendi topraklarında yaşıyorlar. Biz bu bilgileri dosyaladık. İsviçre’nin Lozan şehrinde 25 Temmuz 2018 tarihinde hükümetimizi Yekîtîya Dewletên Kurdîstan adına işgal güçlerinin Kurdistan Halkı ve doğasına yönelik işlemiş oldukları hak ihlallerini kronolojik sıralamak yöntemiyle dosyaladık.
Kurdistan Birleşik Devletleri Anayasasını ve Birleşmiş Milletlere müracaat dosyasını tamamladık. Birleşmiş Milletler kurumuna müracaat ile görevli saygıdeğer Bakanlarımız ve çalışma delegasyonumuz, Birleşmiş Milletler kurumunun yetkili birimleriyle birlikte çalışmalar yürütüyorlar. Bu işlerin bilgi birikimi, ilişki ağı ve finansal gereksinimlerimiz, tamamen karşılanmıştır. Müttefiklik ortaklığı anlaşmalarından sonra çalışmalarımızın son adımı olan çalışma, işgal devletlerini Kurdistan topraklarından kovacağız.

Hangi kendini bilmez akıl fukarası “Kurd Halkı kendi Devletini kuramaz veya Bağımsız Kurdistan Devletine gerek yoktur” diyormuş? Bir devlet veya güç böylece Kurd düşmanlığı yapıyorsa orası ayrı.
Bu çalışmaların gerekliliğini görüp kabul edenler ve gereğini yapmış olanların hepsi Kurd’türler. Danışman, uzman ve avukatlardan oluşan çalışma heyeti arasında Kurd olmayanlar vardır.
Onların çalışma ödeneklerini ve Hükümet çalışmalarının giderlerinin tamamı Hükümetimizin ulusal bütçesi tarafından karşılanıyor.
Boşboğazlıklara, tehditlere ve bize yönelik vaatleri duymuyoruz bile. Bazen ciddiyetsiz ve saldırgan yaklaşımlara cevap veriyoruz.
Böylece, Kurd Halkının kendi Bağımsız Devletini inşa edip kurmak ve resmileştirmek, hak ve hukukuna sahip olup gerekli tüm altyapı ve olanakların farkında, bilincinde olmanın ötesinde çalışma adımlarını ve hedef hakkında bilgi paylaştık.

Her Kurd bireyinin, hükümetimizin son adımı atacağına inanıp hazır olmaları, kendi yararlarına olur. Bizim ricamız budur.
Daha da önemlisi, Halkımızın birlik anlayışıyla dayanışma içinde olmaya alışmalarını özellikle rica ediyoruz.
YEKÎTÎYA DEWLETÊN KURDÎSTAN her bijî.

28-12-2018
Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin

467total visits,1visits today