ELLİ MİLYONU AŞKIN NÜFUSA SAHİP EN SOYLU KURD HALKI’NIN KENDİ DEVLETLERİ OLMALIDIR

0

Güney Kurdistan bölgesel hükümet yönetimi, Doğu Kurdistan siyasi partileri, Kuzey Kurdistan siyasi partileri ve Batı-Güney Batı(Rojava) Kurdistan Kanton hükümet yönetimleri başta olmak üzere etkin insanlarımızın hepsi Bağımsızlık için gayret etmelidirler. Kurdistan Halkı da bu konuda üstün gayretle Kurdistan siyasi hareketlerini ve etkin şahsiyetleri, Kurdistan Bağımsızlığı için etkileyip ikna etmek için seferber olmalıdırlar. Kurdistan Halkı için kendi Devletlerini kurmaktan başka seçenek başka alternatif yoktur. Kurd Halkının büyük çoğunluğu perişan durumdadır. En iyi durumda olan Güney Kurdistan Hükümet yöneticilerinin bile hiçbir yaşam garantileri yoktur. Seyahat veya geçimlerini temin edebilme garantileri yoktur.

Türki ve İran, Kerkuk gibi Kurdistan’ın doğal zenginlik kaynaklarını verimsizleştirerek işgal etmek için sokak fahişeleri gibi ucuz ve kalleşçe oyunlar oynuyorlar. Türkiye’nin Rojava ile ilgili alçakça oyunları da Kurdistan’da Kurd Halkı’nı tamamen etkisizleştirmek amacını taşıyan adımdır. Bu gelişmeler 1923 yılının yaklaşması sürecinde Kurd Halkını Bağımsızlık hedefi için çalışmaktan alıkoyamayacaktır.

Kurdistan siyasi hareketleri, Amerika Birleşik Devletleriyle birlikte hareket etmeyi ciddiyetle sürdürmelidirler.
Kurdistan Bağımsızlığı için İsrail ile de müttefiklik çerçevesinde anlaşma yapmayı başarmak zorundayız. Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi önemli Arap ülkeleri zaten İsrail ile işbirliği çerçevesinde hareket ediyorlar. Türkiye ve İran, Kurdistan Bağımsızlığının önünde en önemli barbar güç olarak engeldirler. Kurdistan siyaseti stratejik olgunlukla hareket edebilecek güçte ve konumdadır.

Kurdistan siyasi hareketleri arasında görüş ayrılıkları vardır. Olması da doğaldır. Ancak, Bağımsızlık kararında mutabakat olması şarttır. Birçok önemli siyasi şahsiyetler mensup oldukları siyasi hareketlerden ayrılmış ve irili ufaklı gruplaşmalar oluşturmuşlardır. Bu şahsiyetlerin Kurdistan davası için arayış içinde oldukları açıktır. Bu arayışlar, mevcut siyasi hareketlerin, Kurd Halkının beklentilerine yanıt olabilecek politikalara sahip olmadıklarındandır.
Mevcut siyasi hareketlerin hepsi ve arayışlara yönelmiş olan bireyler ve grupların da hepsinin kararlılıkla Kurd u Kurdistan davasına hizmet etmek amacıyla yola çıkmış olduklarından şüphe duymamalıyız.
Hepsinin gönlünde olan Kurd u Kurdistan davasına en iyi hizmettir.

Kurdistani siyasi hareketlerin hepsinin de amacı Kurd u Kurdistan davasına hizmet etmek olduğuna şüphe yoktur. Bu hususları belirtmekle birlikte bugün için Kurd u Kurdistan davasının gelmiş olduğu aşamanın farkında olmamız ve gereğini yapmak zorunda olduğumuzu da kabul etmeliyiz.
Var olan siyasi hareketlerin ve yeni arayışlar içerisinde olan çevrelerin yapılması gereken her şeyi yapmaları gerektiği tutumu içerisinde olmayalım. Böylesi tutum içerisinde olmak, adil olmaz.

Şimdiye kadar siyasete bulaşmamış Kurd şahsiyetlerin, özellikle Akademik ve olanak sahibi Kurdçü-vatanseverlerin bu dönemde-bu süreçte öne çıkmaları, sorumluluk almaları hayati önemdedir. Bu çağrımı ısrarla tekrarlıyor v e rica ile Kurdçü şahsiyetleri Kurd u Kurdistan davasına hizmet ederek mücadeleye yeni bir heyecanla canlılık getirmelerinin öneminin bilincinde olduğumu paylaşmayı bir görev sorumluluğu olarak görüyorum.
Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti’nin kuruluş ve çalışma kararı bu amaç içindir. Bağımsız Kurdistan Birleşik Devletleri’ni resmileştirmek hedeftir. Bu hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte buna kararlıyız.

Bu çalışmalar, Kurd Halkı’nın hakkı, birinci derecede hakkı olan kendi devletleri niye olmasın? Her şerefli ve onurlu Kurd’ün, Kurdistan Birleşik Devletleri’nin resmileşmesine katkı sunmaları gerektiğine inanıyorum. Bi dil u can her bijî Kurd u Kurdistan.
Dem a we xweş.

08-12-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin

410total visits,2visits today