KURDİZM İDEOLOJİSİ, ETNİK AZINLIKLAR VE KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ YÖNETİMİ

0

Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti’nin kuruluş ilanı ve uskgov.com sitesinden yapılan açıklamalar ile paylaşımlar hakkında birçok yorum, eleştiri ve sorular bize ulaşıyor. Önemli bazı soruları şimdilik yanıt vermiyoruz.
Devam den Hükümet çalışmaları tamamlanıp paylaşıldıkça, önemli dediğimiz sorular da öylece yanıtlanmış olacak. Önemsediğimiz soruların bazılarını da paylaşımlarımızda birden çok kez yanıtlamışız. Hangi ideolojinin esas alınacağı anlamına gelen soruların yanıtı, paylaşımlarımızda tekrarla izah edilmiştir.

Kurdistan Birleşik Devletleri, Kurdizm ideolojik temelde Parlamenter Demokratik yönetimini benimsiyor. Birey haklarının yasal güvence altına alınacağı tüm insani değerlerin ve doğanın Devlet güvencesi altına alınması çerçevesinde “Kanunên bingehî” temel kanunlar-yasalar hazırlanıyor.
Kurdizm ideolojik yapının Kurd u Kurdistan davasına hizmeti hedeflediğini ve çizgisi-çerçevesi detaylarıyla hazırlanıyor. Bu soruya bağlı olarak yeni harita ile ilgili eleştirel sorular var. Yeni harita, Kurdistan Birleşik Devletleri’nin sınırlarıdır. Bu sınırlar dahilinde yerleşik durumda olup Kurd ulusunun mensubu olmayan etnik köken insanları vardır. Birleşik Devletler, tüm etnik kök mensubu olan vatandaşların haklarını yasal güvenceye bağlamayı hedefliyor. Her yerel yönetim kendi vatandaşları tarafından seçileceği gibi aynı seçimde merkezi yöneticiler de seçilecek. Her ırk, her dil, her kültür, her inanç eşit haklara sahip olup, yasal güvenceye bağlanacak.

Eğitim ve gelir dağılımı eşitline özel önem veriliyor. Bu çalışmalar çok hassasiyetle sürdürülüyor. Bu anlamda, Kurdistan Birleşik Devletleri vatandaşları kendi kimlikleriyle tanınacaklar. Aslen Türk, Arap, Türkmen, Yörük, Gürcü, Laz, Ermeni, Rum, Roman veya başka etnik köken mensubu olan vatandaşlara aynı Kurd vatandaşları gibi-kadar haklar yasal güvence altına alınacak. Soylu Kurd Halkı ve asaleti için bunlar çok önemlidir.

Kurdçe dili, Birleşik Devletin resmi dili olacak. Her etnik köken kendi dilinde eğitim görme hakkına aynı Kurd vatandaşı kadar sahip olacak.
Japon Anayası’nın çalışma kanunlarından, Güney Kore’nin eğitim kanunlardın, Almanya, İsviçre’nin planlama, programlama, endüstri ve bankacılık kanunlarından, Amerika Birleşik Devletleri’nin siyasi yönetim ile yerel ve merkezi siyasi yönetim ve koordinasyon modeli, ABD ile İsrail Askeri yapı sistemi, Norveç ile Belçika insan hakları ve belediyecilik modelini, Singapur yapı-imar modelini, İngiliz, ABD hukuk sistemini ayrı ayrı yararlanmak üzere inceliyoruz. Kurdistan Birleşik Devletleri temel kanun ve yasaları, Dünya’nın en uygar ve asil yasaları olması hedefleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, vazgeçilmez müttefik ortaklığını hedefliyoruz. Kurdistan Birleşik Devletleri stratejik çizgisi budur.

Kurdistan Birleşik Devletleri sınırları dahilinde, Türkiye, İran, Irak ve Suriye Devlet faşizmini, Devlet varlığını istemiyoruz.
Kurdistan Birleşik Devletleri sınırları dahilinde yaşayan ve yaşamak isteyen her Türk, İran, Irak veya Suriye’li Arap veya başka etnik köken mensubu, hepsi Kurdistan Birleşik Devletleri vatandaşı olacakları gibi kendi etnik kimlikleriyle Kurd vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmaları şarttır.
Bu paylaşım, tüm çalışma arkadaşlarımızın ortak istek ve kararıdır.

Önemsediğim bir soru sürekli olarak bize ulaşıyor. Deniyor ki, Kurdistan topraklarında yaşıyor olan Türk, Acem ve Arapları düşman olarak görüyorsanız, Kurdistan Birleşik Devletleri’nin yeni haritası dahilinde yaşamalarını yasaklayacak mısınız? Onları da denize mi dökeceksiniz? Haşa ve asla. Hedeflenen barbar devlet yapısıdır, vatandaş değil.

Kurdistan Birleşik Devletler, Kurdistan topraklarını işgal etmiş olup Kurd Halkına yönelik sistemli soykırım uygulayan barbar ve faşist Türkiye, İran, Irak ve Suriye devletlerini kutsal topraklarından söküp atacaktır. Hedef budur. Etnik kökeni farklı vatandaşlar hedef değildir. Bu hususun özellikle anlaşılmasını rica ediyoruz. Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti adına çalışma yürüten arkadaşlar da bu paylaşımlara katılıyorlar.

Kurdistan Birleşik Devletleri, Dünya’nın en uygar, modern, adil ve zengin devleti olmayı hedefliyor. Güçlü devlet yapısı, kendi vatandaşıyla barışık olmasıyla mümkündür. Bu anlayış çalışmalara ışıktır. Kurd Halkı’nın kendilerine saygınlıkla sahip çıkmalarının sağlanması hedefleniyor. Açık ve kararlı olmak eşittir çok çalışmak.

16-10-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin

325total visits,1visits today