DEVLET TERÖRÜYLE İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEYİP MAĞDURLARA “TERÖRİST” DİYEBİLME DANSÖZLÜĞÜ

0

Kurdistan topraklarını işgal etmiş olup Kurd Halkı’nın kanını emerek yaşamaya alışmış olan barbar devletlerin vampir yöneticileri, insani ve hak tabirinin varlığından haberleri olmadığından dolayıdır ki çirkefliklerine kılıf uydururken utanmazlar. Kendi kusurları, çirkeflikleri, barbarca işledikleri suçlar için, mağdur ediyor oldukları insanları suçlayarak kurtulacaklarına inanıyorlar.
Türkiye’yi yönetenlerin de doksan beş yıldır yapıyor oldukları budur.

Kurdistan topraklarını zorla, sahtekarlıkla işgal etmiş olan Birinci Dünya Savaşı’nın egemen güçleri sayesinde devletleşen Türkiye devlet yöneticileri Türklük adına Kurd Halkını terörize ediyor. 1923 yılından bugüne Kurd Halkına yönelik sistemli olarak barbarca soykırım uyguluyor. 1923 yılından bugüne, doksan beş yıldır her gün Kurd Halkına yönelik TERÖR uygulayan Türkiye devlet faşizmi hiç utanmadan, sıkılmadan mağdur ediyor oldukları bu soylu Halkın asil ve kahraman evlatlarına, “terörist” diyor.
Kurdistan topraklarını işgal etmiş olan Türkiye devleti terörist’tir.
Faşist Türkiye devletinin barbar yöneticileri terörist’tirler.
Bunun tarifi budur. Bunun adı budur. Mağduru suçlamak budur.

Bu faşist devletin, Kurd Halkına yönelik barbarca terör uygulayarak insanlık suçları işlemesine destek veren, sessiz kalan Dünya’nın her devleti, Kurd Halkına yönelik işleniyor olan suçlar hakkında “suç ortağıdır”. Bunları da net olarak belirtelim. Korkmadan, kıvırmadan doğru olanı kabul edelim. Doğruyu kabul ederek çare, çözüm için çalışalım.

Topraklarımızı zorla işgal ederek bize terör uygulayacaksınız, hiç utanmadan, barbarca zulum dayatmanıza karşı direnen soylu kahramanlarımıza da “terörist“ diyeceksiniz.
Sizin babanız terörist’tir. Sizin ananız terörist’tir. Sizin eşiniz terörist’tir. Sizin her bir evladınız ayrı ayrı terörist’tir.
Sizin faşist devletiniz de barbar terör devletidir.
Türkiye adına, Kurd Halkı’nın kardeşliğini o pis ağzınıza almadan, sizler de önce bu doğruları kabul edin. Sonra da çare, çözüm konusunu konuşabilmenizin yolu açılsın. Yekîtîya Dewletên Kurdîstan Hükümetinin politik çizgisi budur.

Bugüne kadar, barbarca uygulamalarınızı dış güçlerle işbirliği yaparak sürdürebildiniz. Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümeti aynı yöntemlerle, sizin o gücünüzü kullanarak, sizi, faşist devletinizle birlikte oluşturmuş olduğunuz zulüm bataklığına gömecek. Bu sonunuzdur. Bundan kurtuluşunuz yoktur.
Soylu ve mazlum Kurd Halkı adına, Kurd u Kurdistan davası için mücadele yolu budur. Mücadelenin hedefi Birleşik Kurdistan’dır.
Kurdistan Birleşik Devletleri, Kurd Halkının hak’kıdır. Hak budur.
Kurdistan toprakları 24-Temmuz-1923 yılında resmen ama zorla ve sahtekarlıkla, Kurd Halkından alınarak Türkiye, İran, Irak ve Suriye’ye verildi. Birinci Dünya Savaşı galip gücü olan İngiliz ve Fransız koalisyonunun kararını, Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümet komisyonu, aynı yer ve aynı tarihte yok etmeyi kararlaştırdı.

1923 yılının 24 Temmuz’unda verilmiş olan karar nedeniyle Kurd Halkına yönelik barbar uygulamalara karşı direnişlerin ürünü 24-Temmuz-2018 yılında İsviçre’nin Lozan şehrinin LE CHÂTEAU d’OUCHY binasının aynı odasında Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümet kuruluş ilanıyla son şeklini aldı.
Kurtuluşumuzun yol haritası ve hedefi, Kurd Halkının kendi vatanını yönetmesini sağlamayı başarmaktır.

Halkımıza karşı açık sözlü ve dürüst olmak zorundayız. Halkımız durumun bilincinde olup hazırlıklı olsun.
Korkuyla, kıvırarak sinsice hareketler, Kurd u Kurdistan davasına doksan beş yıl zulüm altında perişan vaziyette sürünmeye mal oldu.
Halkımız, işgal güçlerini Kurdistan’da istemiyor. Halkımızın bu kararına Dünya’nın hiçbir gücü engel olamaz.

Kurd Halkı adına, Kurd u Kurdistan davası için ucuz, basit hesaplarla davranıp zaman ve emek israf etmeye gerek yoktur. Hiçbir yararı da olmayacaktır.
Kurdistan Birleşik Devletleri Hükümet çalışmaları bu yolu izliyor.
Roj roja serbixwebunê. Bimînin di xêr u xweşîyê da.

28-09-2018

Saygılarımla, Hüseyin Baybaşin

739total visits,1visits today