KURDİSTAN BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ’NİN KURULUŞ SÜRECİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

0

Kurd Halkının Kurdistan Devletini resmileştirip kendilerini yönetmelerini kabul etmek zorunludur. Kurdistan vatandaşları kendi Devletleriyle uygar Dünya düzeninde yerlerini almaları sağlanmadan, Uygar Dünya aile’si tamamlanmış olamaz. Bu hak tartışılamaz. Bu hakkın edinilmesine engel olmaya çalışanlar barbar’dırlar. Uygar Dünya düzeni, her halkın kendilerini yönetme hakkının temel prensiplerini belirleyip benimsemiştir.
Birleşmiş Milletler bu temel prensipleri-hakları korumakla görevlidir. Bunları unutmadan Kurd sorununa çözüm çerçevesini değerlendirip bir proje ve yol haritası oluşturmak zorundayız.

Kurdistan Birleşik Devletleri projesi böylesi inanç anlayışı, tutumuyla şekillenmeye başladı. Proje’nin içeriğine, bu yazımda hiç değinmeyeceğim. Bizim site de konu ile ilgili genişçe yazılmış paylaşımlar var.

Kurd olarak sorunumuzu hepimiz biliyoruz. Haklarımızı da hepimiz biliyoruz. Haklarımızı edinmek amacıyla çözüm üretmemiz gerekiyor.
Biz, sorunlarımızdan kurtulabilmek için Kurd u Kurdistan tarihi boyunca edinilen deneyimlerden var olan bilgilerle çözüm üretmeye yoğunlaştık.
Bize göre Kurdistan Birleşik Devletleri projesi tek çözümdür.
Bu projenin gerçekleşebilmesi için Kurd Halkının hazır olması gerekiyor. Bu sorunun cevabı çok zamanımı ve enerjimi aldı.

Kurdistan welatı 1923 yılından bugüne barbar Devlet ve rejimlerce yönetiliyor. Bu süreç bazı insanlarımızı düşman unsurlarından çok daha fazla basitleştikleri gerçeği var. Menfaatperestlik, insani değerlerin önüne geçmiş. Benim yakınlarımın içerisinde de böylesi çürükler vardır. Diğer taraftan, bütün ailesini, varlığını ve canını ortaya koymuş olan fedakar kahramanların oranı, Kurd nüfusunun yüzde doksanının çok üstünde olduğu gerçeğini de hepimiz görüyor biliyoruz. Proje çalışmaları sürecinde çok basit fırsatçı bazı kişiliklerin Kurd özgürlük hareketinin içerisinde, etrafında var olduklarını, esasen böylesi kişiliklerin Kurd u Kurdistan’ın özgürlük mücadelesinin önünde engel olduklarını gördük. Bu gerçekleri göz ardı etmeden, Dünya düzenin bugünkü durumunu değerlendirip projemizin gerçekleşmesinin yöntemlerini geliştirmeye yoğunlaştık.

Kurd siyasi çevreleri içerisinde tanınan bazı şahsiyetlerin aslında beş paralık fırsatçı kişilikler olduğunu öğrendik. Bizimle bu proje’ye hizmet etmekten onur duyacaklarını söylemelerine rağmen ucuz, basit mazeretlerle pusuya çekildiklerine tanık olduk. Kurdistan’ı işgal etmiş olan barbar güçlerin baskı dayatmaları sonucu yılmış yorulmuş çok değerli, istekli, onurlu Kurd’çü şahsiyetlerin verimsizleştiklerini gördük.
Bizim gibi kısıt olanaklar içerisinde yaşamak zorunda bırakılmış olmalarına rağmen Kurdistani ruh ile bu projeye hizmet amacıyla her şeylerini ortaya koymuş olan onurlu şahsiyetler ile birlikte bu proje’yi hedefe taşıyacağız. Xwedanê Kurd’an ewa xwestîye.

Proje çalışmaları nedeniyle, Kurd Halkının çok saygıdeğer, soylu, yüksek kariyer edinmeyi başarmış, benden çok daha fazla ileri derecede Kurdçü şahsiyetler ile görüştük. Bu görüşmelerden gururla onur duydum. Böylesi şahsiyetlerin hepsi Kurdistan Birleşik Devletleri proje’sini Kurd ve Kurdistan için en uygun çözüm olduğunu heyecanla ifade ettiler.
Bu proje’ye inanan saygıdeğer soydaşlarımızın, Hükümet üyeleri arkadaşlarımızla ilişki kurmaları Kurd u Kurdistan’a hizmet için yararlı olur. Proje’ye, Kurdistan Birleşik Devletlerinin resmileşmesine inanıyorsanız bekliyoruz.
Adres:kurdistan@uskgov.com

Kurdistani saygılarımla Hüseyin, Baybaşin

21-07-2018

522total visits,1visits today