İSRAİL DEVLETİNİN DAYANDIĞI SOYLU TARİH VE KURDİSTAN

0

Kurdistan topraklarının barbar faşistler tarafından işgal edilmiş olmasından ötürü, Kurd’lük adına dayanışma ruhu geliştirilememiş.
İşgal güçlerinin sistemli olarak Kurd’ler arası dayanışmanın engellenmesi için çalışmalar yapmış olduklarını biliyoruz. Bu amaçla Aşiret yapısı, inançsal, mezhepsel farklılıklar, bölgesel farklılıklar, aile’ler arası farklılıklar, işgal güçleri tarafından, Kurd’lerin birliğini yok etmek için malzeme olarak kullanılmış.
Şimdiki dönemde ise daha çok güçlü, siyasi Kurd hareketlerini biribiriyle çatıştırmakla uğraşıyorlar.

Kurdistan topraklarını işgal etmiş olan barbar faşistler, Kurd’lerin üstünde egemenliklerini sürdürmek için yapmış oldukları fitnecilik ve baskı, Kurd Halkını kendi öz kültür anlayışından, kendi öz kültürünün değerlerinden uzaklaştırmış. Bu nedenler ve benzeri çirkeflik dayatmaları sonucu, Kurd Halkı arasında anlayış çatışması oluşturdu.
Fırsatçı, çıkarcı yobaz ve yıkıcı bir zümre oluştu. Ayrıca çok sorumsuz ve duyarsız anlayışa sahip bir çevre de oluştu.

Baskı, zulüm ve barbarlık tutumunun yanı sıra Kurd Halkına yönelik sistemli soykırım dayatmasına rağmen, soylu Kurdistan Halkının asil şahsiyetleri, Kurdistan Halkının soylu tarihine ve gelecek için onurlu yaşayabilmenin ortamını oluşturabilmek amacıyla canlarını defa etmişlerdir. Aynı anlayışla canlarını feda etmeye devam ediyorlar. Sonuç, Kurd Halkı, Kurdistan Birleşik Devletlerini resmileştirerek, kendi Devlet çatısı altında soylu Kurd tarihini ve üstün ayrıcalıklı kültürünü geliştirerek gelişmiş uygarlık Dünya’sı arenasında yerini alacaktır. Bu soylu mücadeleye yönelik çirkef saldırılar olacaktır. Baskı, çok çirkin yöntemlerle, bizlere yönelik artacaktır. Her türlü baskı ve saldırı yöntemi, bizler için başarıya malzeme olmalıdır. Kurd Halkı arasında dayanışma ruhu gelişecektir. Yozlaşıp çirkefleşen çevrelerin de yeniden Kurd toplumuna kazandırılmaları da, doğal olarak Kurdistan Birleşik Devletlerinin Hükümet-lerinin sorumluluğu olduğunu kabul edelim.

Soylu Kurd Halkı ile aynı soydan olan Yahudi Halkı İsrail Devletini 1948 yılında resmileştirmeyi başardıktan sonra tüm Dünya Yahudi’lerinin birliğini ve güvenliklerini sağladılar.
Yahudi Halkının birlik ve dayanışma kültürü ve Dünya’da saygıyla örnek alınan yiğitlikleri esasen Kurd tarihinde var olan kültür ve yiğitliktir.

Bugün için Dünya’da Yahudi nüfusu on üç milyon’dur.
İsrail’de beş – altı milyon civarında Yahudi nüfusu vardır. İsrail’de iki buçuk üç milyon da Arap nüfusu vardır. Amerika Birleşik Devletlerinde de altı milyon civarında Yahudi nüfus vardır. Dünya’nın diğer bütün Devletlerinde de bir bir buçuk Yahudi nüfus vardır. İsrail’in resmi kaynakları, Dünya’da var olan Yahudi nüfusunun tamamı on üç milyon civarında olduğunu belirtiyorlar.

Eğer, sorumlu Kurd şahsiyetleri bu bilgileri ciddiyetle değerlendirirlerse, Kurd Halkının soylu tarihini, asil kültürünü, cengawer kişiliklerini ve bugün ne yapmaları gerektiğini görebilir, yapmaları gerekeni yaparlar. 24 Haziran seçim sonuçlarını dinlerken bu yazıyı yazdım. Bütün baskı dayatmalarının yanı sıra çirkin yobaz oyunlara rağmen, Kurd Halkı’nın dayanışma ruhu, HDP’nin yüzde on barajını aşmasını sağladı. Bu başarı, Türkiye Faşizminin ve barbar yöneticilerinin yüzüne Kurd tokatıdır.
Bu dayanışma anlayışı Kurdistan Birleşik Devletlerinin resmileşmesi için mobilize edelim.
Kurd u Kurdistan her bijî. 24-06-2018

İzmir’den bana sürekli olarak asil söylemlerle mektuplar-kartlar yazıyor olan soylu insan Hasan kardeşime saygılarımla bu yazıyı ithaf ediyorum. Faşist Türkiye Devletinin katlettiği abi’min adı Hasan idi.

594total visits,2visits today