Jibona te rindê

0
222

Dil mezinê
Çav bê tirsê
Ziman sistê
Goh giranê
Tevlîhevê
Çima deng nahê te
Ciwanê rindê
Narînê dilgirtîyê
Ebruhelalê
Tu Jîyanî
Berdilkî
Hendik xagî
Tuşaşî êşî
Mehqulê tu her tim şad bî
Hebuna min deng u awaze
Jibona yekî tenê nine
Ez ji yîyanê durim
Li derveyê cîhanê
Delalê tu her hebî
Her bijî
Şadî u şabun jibona te
Ez durim jite
Li derveyê Cîhanê
Bi dil xweşi
U hevaltî bimîne.

Hüseyin BAYBAŞİN
07/11/2017

256total visits,2visits today