KURDİSTAN MEDYASI VE MENSUPLARINA

0

Kürd medya kurumları ve mensupları bağlı oldukları siyasi kuruluşların sözcüsü gibi davranmaktan vazgeçmelidirler. Bağlı oldukları siyasi kurumlara yol göstericilik yapmaları bir anlamda görevleridir. Yanlışlarını eleştirip doğru olanı yapmalarını istemekte yol göstericiliktir. Kurdistan medyası MED TV ile başladı. Çok kısıtlı olanaklarla ve personel yetersizliğiyle büyük başarı kazandı. Dünya’nın en güçlü haber kurumlarıyla birlikte anılır duruma yükseldi. Serok Apo’nun esaretiyle birlikte Med Tv ‘de işlevsizleşti. Gelişmesi beklenirken marjinalleşti. Şimdi ise çok sayıda Kurdistan medya grupları var. Maalesef hiçbiri Kürd halkının beklentilerine yanıt olamıyor. En önemli sorunları-Kurdistanlaşamamalarıdır. Türk medyası Türkçülük yapar. Alman medyası Almancılık yapar. Kürd medyası da Kürdçülük yapması gerekir. Bu anlamda yetersizlik var.

Siyasi kurumlara bağlı olmayan Kürd medya kuruluş ve görüş mensuplarının büyük çoğunluğu da kendi siyasi veya dini inançları çerçevesinde faaliyet yürütüyorlar. Kurdistani olmaları, Kürdçü olmaları gerekir. İyi tanıdığım ve dürüstlüklerine inandığım bazı medya kuruluşları ve mensuplarının çalışmaları bana ulaşıyor. Çoğunluğu dedikodu içerikli ve Kürd halkının beklentilerinden uzak anlatımlardır. Haber içerikli konular işlenmelidir elbette. Bilgi olarak önemli olan haberlerde olmalıdır. Ancak Kurdistanlılık yok. Kürdçülük yok. Yol göstericilik yok. Bunların olması gerekir. Eleştiriler çok. Eleştiri konuları Kurdistani olmalıdır. Eleştiriler yol göstericilikle noktalanmalıdır. Bağımsız Birleşik Kurdistan projesi, her Kurdistani medya kuruluşu ve mensubu tarafından işlenmelidir. Kürd halkının başka halkların bağımlısı olarak yaşamalarını içeren görsel ve yazılı yayınlar mide bulandırıcıdır. Özellikle Kürd Halkının, kendilerini sömüren işgal güçlerine bağımlı yaşamalarının Kürd’ler için iyi olduğunu yayınlayıp yazanlar kendilerinden utanmalıdırlar. Kürd halkı kendi Vatan toprağında Bağımsız olarak yaşamak hakkına sahiptir. Bu hakkı yok saymak ve bu yönlü propaganda yapmak, Kurdistan medyasının ve mensuplarının işi değildir. Bu konularda herkes aynaya baksın. Kurdistan siyaseti, Kurdistan medyası ve mensupları, Kürd halkının siyasi temsilcilerinin Bağımsız Birleşik Kurdistan Devletinin nasıl resmileşmesi gerektiğini çok iyi işlemeli ve halka benimsetmelidirler. Bu konuyu güncelleştirmelidirler.

Güney Kurdistan ve Rojava hükümetlerinin çalışmalarının gelişmiş uygar Dünya Devletlerinin standartları düzeyinde olması gerekir. Rüşvet ve kayırma olmaması gerekir. Çalışmaları Kurdistani olması gerekir. İnsan hakları ihlali olmaması gerekir. Eğitim kalitesinin olabildiğince yüksek olması gerekir. Ekonominin başka Devletlere ve doğal zenginlik kaynaklarına bağımlı olmaması gerekir. Müşterek askeri, siyasi ve diplomatik kurumlaşmalar oluşturmalıdır. Bu konular kurdistani anlayış, karar ve tutkusuyla ayrı ayrı günlük olarak işlenmelidir. Bu anlamda medya kuruluş ve mensupları bu konuları günlük olarak işleyip yetkili görevlilere danışman gibi yol göstericilik yapmalıdırlar. Bu çerçevede Kürd halkını da bilgilendirip eğitmelidirler. Kurdistani ruh yapısı ve anlayışıyla hatip asker gibi çalışmalıyız hepimiz. Bu yazımın içeriğini şikayet değil bilgi-öğreti olarak kabul edin lütfen.

Kurdistani silav u réz. Dem xweş.

457total visits,1visits today